רשומות

מציג פוסטים מתאריך אפריל, 2015

נרטבים- שני ספרי חובה עם בואם של החגים הלאומיים

תמונה
מלבד ביעור החמץ ואכילת המצות, עיקרו של חג הפסח מאז חורבן בית המקדש מצוי בסיפור סיפורה של יציאת מצרים. או במילים אחרות בניית נראטיב מכונן העובר מדור לדור ומבנה את המציאות ההיסטורית אותה רוצה הקבוצה לשמר. ההגדה של פסח כמו טקסטים מכוננים אחרים אינה ספר היסטוריה המנסה לתאר רצף של עובדות באופן כרונולוגי וקוהרנטי אלא הוא טקסט אידיאולוגי הבא להבליט ערכים כדוגמת: נאמנות של העם לאל, מחויבותו של האל לעמו, רצונם של הגויים לפגוע בעם ישראל ועוד. על מנת להדגיש את הערכים הללו מסופרים סיפורים שונים המבליטים את המסרים הללו מכיוונים שונים. האופן הסיפורי והמבנה הדידקטי של הסדר הכוללים עזרי במה שונים (מצות, קערת סדר) מאפשרים את הטמעתם של המסרים והעברתם מדור לדור. עם בואם של הימים הלאומיים (יום השואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה ויום העצמאות) אנו ניצבים בפני סדרים לאומיים שגם במרכזם ניצבים ריטואלים וטקסטים הבאים לספר סיפור ומעל הכל להטמיע ערכים בקרב הקהל ובדגש על הקהל הצעיר המעצב את אישיותו. הנרטיב הציוני הקלאסי כפי שעוצב עוד לפני קום המדינה מבליט מספר מוטיבים מרכזים: זכותם של היהודים ע…