חפש בבלוג זה

"סוף מעשה במחשבה תחילה"

בית שמש כתמרור אזהרה לפתרונות אד הוק בשוק הדיור

בסוף שנת 2016  פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הדירוג הסוציו-אקונומי של ערי ישראל[1]. במסגרת הפרסומים התבשרנו שהעיר בית שמש ירדה מאשכול שלוש לאשכול שתיים, וזו לאחר ירידה נוספת מאשכול חמש בו הייתה מצויה בשנת  1995[2]. תהליך שקיעתה הכלכלי של  אוכלוסיית העיר התקיים לצד תהליכי פיתוח מואצים במסגרתם חומשה אוכלוסיית העיר מ-20,000 תושבים בשנת 1990  ל-100,000 תושבים בשנת 2014.  בו בעת  העירייה עברה ממצב של איתנות פיננסית למצב בו היא סיימה את שנת התקציב 2014 בגרעון מצטבר בסך של כשישים מיליון ש"ח (17.5% מתקציב העיר לשנה זו) [3]
 בין גידולה המהיר של העיר לבין שקיעתה הכלכלית של העירייה  ישנו קשר  שאינו נובע מכורח המציאות או מתהליכי שוק אלא הם פועל יוצא של מדיניות איכלוס שלא לקחה בחשבון  כיצד גידול כה מואץ ישפיע  על התשתיות העירוניות, האיתנות הפיננסית של העירייה והמרקם החברתי המתקיים בין התושבים הוותיקים לתושבים החדשים שזה מקרוב באו.
סיפורה של בית שמש מתחיל בשנת 1950  עת הוקמה העיר כחלק ממדיניות ממשלתית לקליטת גלי העליה שפקדו את ישראל וכן מרצונה של הממשלה לבסס חגורת ישובים סביב הגבולות החדשים שנקבעו עם חתימת הסכמי הפסקת האש. במסגרת זו הוקמו שורה של מרכזים עירוניים שנועדו  לספק שירותים לישובים החקלאים שסבבו אותן, כדוגמת: קריית שמונה,בית שאן, קריית גת, קריית מלאכי ובית שמש. מרכזים עירוניים אלו שנקראו לימים "עיירות פיתוח" מנו  כמה  אלפי תושבים שעל פי רוב הועסקו במתן שירותים  ובמרכזי תעסוקה תעשייתיים שהצריכו רמת מיומנות נמוכה יחסית.
נקודת המפנה הראשונה בדברי ימיה של העיר התרחשה בראשית שנות ה-90 עם הפיכתה ממועצה מקומית  המונה כ20,000 תושבים לעיר. המעבר ממעוצה לעיר התאפשר הודות להגירתם של כ-20,000 עולים מחבר העמים לשעבר, שהתיישבו בעיר הודות להיצע הרחב שאפשר להם  לרכוש דירות במחירים שהיו נמוכים משמעותית מהמחירים שהיו נהוגים במטרופולין ירושלים וגוש דן באותה העת . מלבד הבניה לטובת אלפי העולים התקיימה בעיר תנופת בניה בשכונת רמת בית שמש  שנבנתה בריחוק  מהמרכז העירוני הוותיק, שכונה זו יועדה למשפרי דיור ולזוגות צעירים מכלל המגזרים היהודים. אולם לצד הגידול המואץ בהיצע נרשמה האטה בביקושים אשר  נבעה ממספר סיבות: היעדרותה של תשתיות תחבורה ותעסוקה מספקות, שיווקי דירות  מקבילים במודיעין שמשכו אוכלוסיות חילוניות ומסורתיות והאטה כללית בשוק הדיור  בפרט ובמשק בכלל בראשית שנות ה-2000[4].
לנוכח הקושי בשיווקם של אלפי יחידות הדיור שנבנו ברמת בית שמש  נעתרו הקבלנים לשיווק מלאי  הדירות שברשותם לאוכלוסיות בעלות מאפיינים סוציו-אקונומיים נמוכים שהיו מוכנות  לרכוש את הדירות במחירים שמתחת למחירי השוק. במסגרת זו הגיעו לעיר קבוצות רכישה חרדיות שבפקודת רבניהם יצאו  מירושלים ובני ברק  אל עבר מחוזות חדשים שאפשרו להם דיור בר השגה ושמירה על המודל הקהילתי בו הם מורגלים[5]. לצד הגירה זו שנישא על ידי כוחות השוק, החלו משרדי הפנים והשיכון לקדם  מדיניות שסייעה באופן יזום לעמותות חרדיות לרכוש מגרשים  בדרום העיר באזורים: "נחלה ומנוחה ורמת בית שמש ב'' [6]. השילוב בין הגירה  של ציבור בעל מאפיינים חרדים  לשכונות שזה עתה נבנו  לבין הגידול טבעי  הובילו לכך שבתוך שני עשורים מנתה האוכלוסייה החרדית כמחצית מכלל אוכלוסיית העיר ,כלומר בתוך שני עשורים העיר שינתה את פניה לבלי הכר [7].
מעבר להפרת האיזון הבינ-מגזרי השינוי בהרכבה הדמוגרפי של העיר הוביל  לכך שכמחצית מאוכלוסיית העיר הינה מתחת לגיל שמונה עשרה. השינוי בתמהיל העירוני  הצריך  שינוי בהיערכותן של  מערכות העירייה בכל הקשור לבניית כיתות במערכת החינוך, הקמת מערכת בריאות מכוונת לילדים, הקמת גני שעשועים ותגבור מערך הניקיון ברחובות (בהם הסתובבו יותר ילדים).  היערכות זו מצריכה הקצאת משאבים משמעותית מצד הרשות וזאת כאשר מספר המפרנסים ביחס למספר האוכלוסייה דווקא נמצא בירידה, דבר המוביל להקטנה בתשלומי הארנונה ובאפיקים הפיננסים המתפתחים באופן עצמאי בעיר בכל הקשור למסחר ותעשיה[8]
לצד הגידול העולה מהנתונים בדבר מספר התושבים המגדירים את עצמם כחרדים, יש לתת את הדעת על החלוקה הפנים מגזרית בקרב הציבור החרדי. כלומר מיהם אותם ציבורים חרדיים שהתיישבו בעיר בהמוניהם? עיון בנתונים מעלה שלצד חרדים עובדים החפצים בהשתלבות בשוק העבודה הגיעו לעיר פלגים קיצוניים כדוגמת  חסידות ,תולדות אהרון, שחרטה על דגלה בדלנות ופניה למאבק אקטיבי כנגד תהליכים הכוללים: השתלבות בשוק התעסוקה, שירות בצה"ל, השתתפות במוסדות השלטון. הגעתם של חסידיות  אלו והתיישבותם ברמה ב' עודדה את הקצנתו של השיח הבינ-מגזרי בעיר וכן  אתגרה ציבורים חרדים שכן היו חפצים בשילוב[9]. ניתן לומר שהקמפיינים המתוזמרים של קבוצות אלו שכללו חסימות צירים, הפגנות אלימות והפצת פשקווילם תרמו למיתוגה של העיר כעיר חרדית. ובכך סייעה לצד הבעיות המבניות  שצוינו לעיל בהורדת מידת האטרקטיביות שלה כעיר המהווה חלופה זולה לזוגות צעירים החפצים בדיור בר השגה בסמיכות לערי המטרופולין של ישראל[10].

התמורות הדמוגרפיות קיבלו משמעות פוליטית בבחירות  שהתקיימו ב-2013 למועצת העיר ולראשות העיר. במערכה זו ניצבו זה אל מול זה ,משה אבוטבול (ש"ס) ואלי כהן (הבית היהודי). המאבק בין השניים ניטש על דמותה של העיר כאשר התושבים מבינים שזוהי מערכת הבחירות האחרונה בה המאזן הדמוגרפי בין הקהילות שקול. לאחר מערכת בחירות סוערת תוצאות הסיבוב הראשון הציגו פער של מאות קולות בלבד בין שני המתמודדים. עם היוודעותן של התוצאות עתרו  אלי כהן ומספר פעילים חברתיים לבית המשפט בטענה שהבחירות זויפו באופן מאורגן על ידי סיעות חרדיות. טענתן התקבלה הן בבית המשפט לעניינים מנהלים והן בבית המשפט העליון  שפסקו על הצורך בקיומן של  בחירות חוזרות[11]. אולם למרות מאמצים רבים שאיגדו יחדיו ציבורים רחבים בעיר, משה אבוטבול ניצח גם בסבב השני. שני הסבבים התאפיינו במטענים רגשיים רבים שגלשו לא פעם לאלימות, לאחריהם עברה הפוליטיקה העירונית מפוליטיקה הסדרית לפוליטיקה משברית בה כל ציבור פונה לניצחון סכום אפס בו ב עצם בלימת הצד שכנגד מהווה הישג העומד בזכות עצמו[12].  
התהליך שעברה בית שמש מעיירת פיתוח, לעיר קולטת עליה ולאחר מכן להפיכתה לעיר חרדית מצביעה על תהליך שאיננו פועל יוצא של כוחות שוק בלבד. אלא לביטויה של מדיניות ממשלתית שסייעה בהאצת התהליך שהוביל לגידול מהיר במספר התושבים ולשקיעתה הכלכלית של העיר שצללה בתוך שלושה עשורים מאשכול חמש  לאשכול שתיים במדד הסוציו-אקונומי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הגדילה המואצת שנבעה מהגירתן של אוכלוסיות בעלות מאפיינים סוציו-אקונומים נמוכים מחד והיעדרותה של תשתית כלכלית ותחבורתית לקליטתה מאידך  הובילה לכך שהעיר ניצבה בתוך שלושה עשורים על פני קריסה כלכלית והעדר יכולת לספק לתושביה  שירותים בתחומי הרווחה, החינוך, הניקיון והפנאי.
 יש לציין שלאורך השנים קברניטיה של העיר בית שמש היו מודעים למגמות אלו ועל כן הם ניסו לפעול על מנת לשנות את קו המגמה בו התקדמה העיר מבחינה סוציו-אקונומית, במסגרת זו: נעשו ניסיונות לבלימת הגירתה של אוכלוסייה חלשה באמצעות אישורן של תכניות לבניה הנחשבת יוקרתית,  גובשה תכנית התייעלות עם משרד הפנים לשיפור האיתנות הכלכלית של העירייה, נחתם הסכם חלוקה מחודש של שטחי מסחר ותעשיה עם המועצה האזורית מטה יהודה, נעשו  ניסיונות לעידוד אוכלוסיות שאינן חרדיות להגר לעיר באמצעות ירידי עליה בחו"ל  ומיתוגה של העיר כעיר מודרנית ומתפתחת. אולם כפי שקבע מבקר המדינה  צעדים אלו נעשו בשלבים מאוחרים ובאופן לא מתואם דבר שלא בלם  את המגמה שתוארה[13].  

לסיכום, בימים אלו בהם מופעל מכבש לחצים על קובעי המדיניות למציאת פתרון למחירי הדיור המאמירים, קורותיה של  בית שמש צריכות להוות תמרור אזהרה לקובעי המדיניות החפצים בפתרונות מהירים ובשיווקם של עשרות אלפי יחידות דיור לשוק ללא לקיחה בחשבון הן את יכולתן של הרשויות הקולטות לקלוט מספר רב של תושבים בפרק זמן קצר, והן את התמורות החברתיות המתחוללות  בעקבות גלי הגירה רחבי היקף.  תהייה זו בכיה לדורות אם הרצון להגדלת היצע הדירות יסתכם במספר יחידות הדיור הנבנות בכל שנה ללא חשיבה הוליסטית הבוחנת הן את  איכות חייהם של התושבים ואת יכולותיהן של התשתיות העירוניות הקיימות לקלוט את אלפי התושבים החדשים הנקלטים. עתה כאשר ערים נוספות כדוגמת קריית גת, אלעד וקריית מלאכי נמצאות בצומת דרכים בה ניצבה בית שמש לפני שני עשורים, ניתן עוד לעצור את המגמה ולפנות לאפיקים תכנונים שימנעו מערים להגיע לקריסה כלכלית ולקושי באספקת שירותי חינוך, רווחה ופנאי ברמה נאותה.
 [1] נתוני הלמ"ס פורסמו ב-2016 אך הם משכללים נתונים מ-2014, ולכן עיקר הדיון מתמקד בתהליכים שהתקיימו בעיר עד שנת 2014. 
[2] בסולם הסוציו אקונומי של הלמ"ס 1 מסמל את הממד הנמוך ביותו ר ו-10 את הגבוה ביותר.
[3] פרוטוקול מליאת מועצת העיר  בית שמש מיום 19-2-2015.
[4] ורניק מיכל נאור (אד'), תכנון מול מציאות- שינוי צביון האוכלוסייה בבית שמש ורמת בית שמש בין השנים 1990-2009.
[5] הסבר על תהליך זה ניתן לראות בדבריו של חבר מועצת העיר, שלום לרנר (הבית היהודי) בוועדת הקליטה של הכנסת מיום 13-9-2011.
[6] דו"ח מבקר המדינה, דו"ח על הביקורת בשלטון המקומי (2012), עמ' 471.   
[7] תפרוסת גיאוגרפית ומאפיינים דמוגרפים, גאוגרפים וכלכלים של האוכלוסיה החרדית בישראל 1996-2001. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נייר עבודה מס' 5, יולי 2004. יש לציין שבקרב קבוצת הגיל 0-3 שיעור החרדים עומד על 80%, דבר שיהפוך את החרדים לרוב מוחלט בתוך שני עשורים.
[8] דו"ח מבקר המדינה, דו"ח על הביקורת בשלטון המקומי (2012), עמ' 475.  
[9] עדות לשיח הפנים החרדי בסוגיות אלו ורצונה של קבוצה חרדית מתונה ליצור דיכוטומיה בינה לבין הפלגים הקיצונים ניתן לראות ברשתות החברתיות וכן בפורטל האינטרנטי "בחדרי חרדים" המכנה את הפלגים החרדים כפורעי חוק וכו', ראו לדוגמא כתבתו של אהרון רבינוביץ, "נאצים שיקסע, פורעי הפלג התפרעו בבית שמש"  (10-2-2017). אטינגר יאיר, "יש חרדים ויש את חרדי רמת בית שמש ב'", הארץ- 4.12.2007.
[10] הסבר על תהליך זה ניתן לראות בדבריו של יוסי לבקוביץ' בן העיר המסביר מדוע צעירים בני המקום אינם קובעים בבית שמש את ביתם, הדברים נאמרו  בוועדת הקליטה של הכנסת ביום 13-9-2011.
[11] בר"מ 14\213
[12] מגמה זו השתנתה לאחר שנתיים עם כניסתן המדורגת של סיעות הבית היהודי והליכוד לקואליציה העירונית ובכך ראש העיר עבר מרוב דחוק של 10 מול 9 לקואליציה רחבה הכוללת בחובה גם ציבורים שאינם חרדים.
[13] דו"ח מבקר המדינה, דו"ח על הביקורת בשלטון המקומי (2012), עמ' 471.  

שַׁוְעַת עֲנִיִּים אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיעמונית, ח'אלד אלח'מיסי, תרגמו: עמנואל סיון ותמר הרמן, כרמל-2014, 160 עמ'.
 איל שגיא ביזאוי  הראה בכתבתו ,קריאת ים סוף  (הארץ, גלריה, 14-7-2017) שבשנים האחרונות מספר הכותרים מהעולם הערבי המתורגמים לעברית נמצא בעליה מתמדת. אולם קריאה באותיות הקטנות העלתה ש"רבי המכר" המתורגמים נעים בין 1,000 ל-15,000 עותקים, מספר זניח בהשוואה לרבי מכר ישראלים שמכירותיהם עומדות על כ-40,000 עותקים. נתונים אלו מציבים את הספרות הערבית המתורגמת כספרות אוונגרדית הזוכה לקומץ מתעניינים ויותר מאשר שהיא מגדירה את היש היא מגדירה את שוליותה בשיח הספרותי בישראל. למרות מקומה השולי לאלו הקוראים בה מוזמנת חוויה מרתקת המזמנת הצצה אל מעבר לגבולות לשיח התקשורתי שמראה לנו את שכנינו מתוך פריזמה צרה של  הסכסוך הישראלי-פלסטיני שאין להטיל ספק בחשיבותו אך הוא בהחלט לא הרכיב המשמעותי ביותר בעיצובם של תהליכי העומק  המשנים את אזורינו לבלי הכר בשני העשורים האחרונים. כך בעודנו מתמקדים בגל הסכינאות שפקד את ישראל (בו נהרגו ישראלים בודדים)  מצרים, המעצמה הדרומית שאוכלוסייתה חצתה את סף-90 מיליון התושבים מתמודדת עם אי יציבות כלכלית ופוליטית העלולים להבעיר את האזור כולו.  כך בשקט וללא כותרות מרעישות הגיע שיעור האבטלה בקרב צעירים עד גיל עשרים וארבע לכ-75%, שער הלירה המצרית איבד 80%  מערכו, שיעורי הילודה הובילו  לכך ש-50% מאוכלוסייתה הינם ילדים  מתחת לגיל 18, והשחיתות הפושה חוללה ייאוש בקרב ההמונים המנסים למצוא את לחמם במציאות הכיאוטית.

מעטים התהליכים שניתן לדחוס לאייטמים בין שתי דקות במהדורות חדשות ולכן מי שחפץ להבין את הסובב ואינו בעל סבלנות להרצאות מלומדות (לבעלי הזמן אני ממליץ על פרופ' אוריה שביט) ימצא עניין רב בספרות שאינה אקדמית הפותחת פתח למתרחש באזורינו.  ספרות זו נעה ממספרי מסעות של עיתונאים כדוגמת: The fires of spring  או And then all hell  broke loose  . ועד לספרות פרוזה המשתמשת במציאות כתפאורה לעלילה המשלבת בין דמיון למציאות כדוגמת יצירתו של הסופר המצרי, עלאא אל-אסוואני בספרו בית יעקוביאן. לעומת יצירות אלו ניצבת בייחודיותה יצירתו של  התסריטאי ואיש הקולנוע המצרי, ח'אלד אלח'מסי, מונית (כרמל 2014).
 בספרו מתחקה המחבר  אחר רחשי הלב של נהגי המוניות הגודשים את רחובותיה של קהיר. בספרו הדקיק המונה 160 עמודים בלבד מצליח המחבר לחדור לעולמם של הנהגים ולפרוס את תיסכוליהם, פחדיהם ובעיקר מאבקם ההישרדותי לטובת  משפחותיהם. סיפוריהם של הנהגים מובאים  בחמישים ושמונה שיחות קצרות שקיים עימם המחבר במהלך נסיעותיו בעיר במהלך שנת -2008 שלוש  שנים לפני פרוץ "האביב הערבי". לרוב השיחות הופכות במהרה למונולוגים המתפרצים בשצף קצף לאחר ששאלה קטנה נזרקת לחלל האוויר. כתיבתם של המונולוגים פותחת פתח לעולמם המודחק של גברים הנאבקים אחר פרנסתם במציאות הרומסת את כבודם ומשתיקה את קולם.
"המונית" אינו מהווה ספרות במובן העלילתי אלא הוא מאגד פרגמנטים, דיאלוגים ומונולוגים שנאמרו לאורך תקופה בהקשרים שונים, הציר העלילתי אינו קיים אך יחד עם זאת התמונות השונות העולות מהסיפורים מתלכדות לכדי קולאז' מרתק של צבעים ורעיונות המעמיקים את ההבנה לגבי התהפוכות שפוקדות את החברה המצרית בעשור האחרון במגוון רחב של תחומים ובהם: מעמד האישה, תחושת התסכול משרירות ליבו של השלטון ובאי כוחו, האלימות הגואה, המצב הכלכלי המדרדר והכמיהה לתור זהב מדומיין בו מצרים חוזרת להוביל את העולם הערבי ולא מהווה קבצן התר אחר ממונם של אילי ההון במערב או במפרץ הפרסי.
המחבר איננו אדיש לדוברים וככל שהדיאלוגים מתקדמים ניתן לחוש את השינוי בעמדתו, מידת הזהירות הממלכתית המאפיינת אותו  נדחקת ומפנה את מקומה להכרה שהוא יושב על חבית נפץ העתידה להתפוצץ בכל רגע. פיצוץ זה אכן התקיים בגל המהומות ששטף את מצרים ב-2011 והוביל לנפילת שלטון מובארכ ולעלייתם של האחים המוסלמים (עד עתה  גם הם איבדו את השלטון לטובת חונטת הקצינים בהובלתו של אסיסי). למרות שמאז שהספר ראה אור בשפת המקור כבר התחלפו שני משטרים בארמון המלוכה בקהיר, נראה שמצוקת  ההמונים  שנחשפת בדבריהם של נהגי המוניות עודנה רלוונטית ל-2017 וכל עוד היא אינה זוכה למענה של ממש היא עלולה להזין את הלהבות העתידיות שיבעירו את מצרים כפרט ואת המזרח התיכון ככלל.

המונית, הצליח לרתק אותי ולשאת אותי מעבר לבועה הבטוחה בה אני חי אל עבר מרחבי הסער המתרגשים לפתחנו מדרום. אני מאמין שהייאוש מהמערכת הפוליטית, הבורות האמריקאית הפוגעת פעם אחר פעם בתחושת הכבוד הערבי, הסיאוב החברתי הבא לידי ביטוי בשחיתות הפושה ממשרדי השרים ועד לאחרוני השוטרים במחסום עוד יובילו לכך שאזורינו יישטף  בדם וביזע שהיו יכולים  להימנע אם המציאות החברתית פוליטית לא הייתה מופקרת לאינטרסים של בעלי הון ומקורבים המבנים את המציאות לקידום האינטרסים הצרים שלהם  המחדדים את הנתק בין האליטה להמון ופותחים פתח לעלייתם של גורמים רדיקלים המתחבבים על ההמונים ובו בעת מנצלים אותם לקידום האג'נדות הפוליטיות שלהן. ספרים כספרו של ח'אלד אלחמיסי שנמצאים אך בשולי המרחב הספרותי שלנו משמיעים את הזעקה אך השאלה היא האם יש מי שחפץ לשמוע אותה בתוך הקקופוניה הצרכנית בה אנו נתונים המקשה עד מאוד להפריד בין עיקר לתפל.


לאלו החפצים בהעמקה ספרים כדוגמת "בית יעקוביאן"  ו"המונית" נושאים עימם תשובה מורכבת העומדת בהתרסה  להלך הרוח הדטרמניסטי שנושאות עימן מהדורות החדשות. הסיפורים המגוללים בין דפיהם מראים שמדינות לא נופלות מעצמן, והמונים אינם נוטלים את נפשם בכפם למאבקים רווי דם אם הם אינם חשים שהמציאות החברתית בה הם נתונים אינה מאפשרת להם להביא את עצמם לידי מימוש אלא על ידי מאבק. הפניה אל הרדיקליות האיסלאמית אינה פרי מקרה או נטייה תרבותית של הערבים אלא תוצר של תהליכים גיאו-פולטים בהם המעצמות הבנו מציאות חברתית בלתי אפשרית ההולכת ומתפרקת לנגד עיננו, עם נפילתן של מדינות הלאום ההולכות ומחליפות את עצמן לישויות פוליטיות חדשות המובנות על ידי כוחות חדשים וישנים המעצבים את המרחב שלנו מחדש.  

אני ישנה, וליבי ער; קול דודי דופק, פתחי-לי אחותי רעייתי- החיפוש המתמיד אחר משמעות


עשרות רבות של ישובים מעטרים את הרי השומרון ויהודה, ממרחק נוצצים גגותיהם האדומים המבשרים את הגשמתו של החלום הישראלי של בית צמוד קרקע עם גינה וחניה. מנותקים מסביבתם, מגודרים ומוקפים בכבישים עוקפים המאפשרים להם לקיים קיום נפרד המשלב בין בורגנות הומוגנית לאידאליזם משחרר.  כמו הקיבוצים בשעתם גם כאן דור המייסדים ראה את עצמו כחיל חלוץ הבא לכונן חברת מופת, אך ככל שחלפו השנים את מקומה את האידאולוגיה החליפה התברגנות הומוגנית, המקדשת פחות את החברה ואת חזון הגאולה  ויותר את התנאים החומריים. את שבילי הפטרול החליפו רחובות הולנדים מרוצפים ופינות חמד לחברים בלבד עיטרו את המדרונות הטרשיים. אט אט  התפתחה לה חברה נפרדת ומבודדת שרק בניה עוברים בשעריה. קיומה  המקביל המתקיים אך קילומטרים בודדים ממרכזי הערים של ישראל הסעיר את דמיונם של יוצרים רבים שניסו לחדור מבעד לקלישאות ולסטיגמות ולחשוף מה מתקיים במרחק נגיעה מתל אביב. סקרנות זו הובילה להגחת יצירותיהם של אסף גברון, הגבעה (ידיעות ספרים,2013), הארץ שמעבר להרים של ניר ברעם (עם עובד, 2016).לגבולות של  רונית רפ,  (עם עובד, 2015). אולם יצירותיהם נכתבו על ידי מתבוננים מהצד  שזרותם לדמויות הינה ברורה. 
לצידה של יצירה זו, נכתבות יצירות שמחבריהם גדלו בהתיישבות ביהודה ושומרון. הללו מתארים מכלי ראשון את המתרחש בין הירדן לגדר. ביניהם ניתן למנות את חנן פורת (את ענת אנוכי מבקש), אמונה אלון ויונתן ברג (עוד חמש דקות- עם עובד 2015). כתיבתם רגישה יותר ומצליחה לחדור מבעד לעולם הדימויים המושלך על המתיישבים.  בין חנן פורת הנופל לקלישאות לבין יונתן ברג שאינו חס על גיבוריו ניצבת הסופרת אמונה אלון המצליחה להלך בין הטיפות וכל זאת על אך ייחוסה המשפחתי המציב אותה במרכזה של  ההוויה המתנחלית.
במרכז ספרה, שמחה גדולה בשמיים (כתר, 2004) ניצבים שלומציון ויאיר, בני נוער אידיאליסטים ההולכים שבי אחר משנתו המשיחית של הרב צבי יהודה הכהן קוק (הרצי"ה) וכמהים להקים חברת נביאים אוטופיסטית. בראשית הסיפור העלילה נפרסת ברחובותיה של ירושלים ובחוג המצומצם של תלמידי הרב החפצים לעלות במעלות הקדושה תוך שהוא רואה בהתרחשויות הפוליטיות קול המבשר את בואו של עידן חדש הנושא עימו את קולה של הגאולה המיוחלת. הכיסופים והתחושות שהינה בא לציון גואל מתעצמים אצל הגיבורים לאחר כיבושם של יהודה ושומרון. הניצחון המזהיר והמעבר מתחושת אימה לאופוריה מובלים אותם לגבעות הטרשיות של יהודה ושומרון ולכינונו של מפעל ההתנחלויות.
 כסיפור הרעיה והדוד המתוארים בסיפור המקראי  על אף הכמיהה הרבה אהבתם של שלומציון ויאיר אינה זוכה למימוש אולם הכמיהה נשארת ומתעצבת ככל שחולף הזמן. אולם כבטרגדיה יוונית הגורל אינו מניח לזוג  וכך לאחר עשרות שנים הם נפגשים בשנית למעין הזדמנות נוספת הבאה מכיוון בלתי ציפוי. 
לאורכה של היצירה מצליחה אלון לחשוף את הפערים המתקיימים תיאוריה למעשה. כך היא בוחנת בכתיבתה הרגישה את הפערים המתקיימים בתווך שבין הרטוריקה המשיחית למציאות היום יומית, בין כמיהה לאהבה להקשרים חברתיים כובלים, בין דטרמיניזם לבחירה חופשית. למרות העיסוק בנושאים שברומו של עולם, כתיבתה של אלון אינה נופלת לקלישאות אלא היא  משמרת את ההיבטים האותנטיים של הגיבורים והעולם התרבותי אליו הם משתייכים. 
יאמר לזכותה של המחברת שהיא אינה נופלת לשיח מתנצל המנסה לצייר את הציונות הדתית בצבעים מחמיאים אלא היא מתארת אותה גווניה הנעים בין בורגנות לבין רצון להיות חיל החלוץ של המעשה הציוני. היכרותה המעמיקה הן עם זרעי , גוש אמונים, הזרועים ברחובותיה של קריית משה והן עם ענפיה המשתרגים בגבעות השומרון מקנים לעלילה אמינות רבה המצליחה להתחקות אחר משלבים חמקמקים שזר לא יבין. יכולותיה הספרויות מסייעות לה לשזור יחדיו: היבטים דרמטיים, קטעי ביוגרפיה פסוקים ואגדות תלמוד ההופכים יחדיו לכדי מארג מרהיב. 
כאשר רכשתי את הספר לא תליתי בו תקוות מרובות. בעודי מעלעל בין דפיו הרהרתי לעצמי, עד כמה יכולה להיות כתיבתה של אשת רב העומד בראש המחנה להיות אמינה ולא פלקטית? לשמחתי הרבה חששותיי התבדו כבר בעמודים הראשונים בהם הבחנתי בשילוב המנצח בין רגישות דרמטית, ביקורת חברתית ואותנטיות ההופכים את כתיבתה של אלון לכתיבה משובחת וחתרנית שאינה נרתעת מלהעלות שאלות קשות על אהבה, אידיאולוגיה והגשמה. 
כתיבה של אלון  נוסכת בי תקווה שגם במציאות החברתית המשוסעת והמקוטבת שמאפיינת את ישראל ניתן לכתוב ספרות שאינה נופלת לקלישאות המייפות את האחד ומטיחות רפש באחר, אלא דווקא לאומנות החותרת באמצעות שיקוף וספקות לחשוף את האדם  המנסה להלך בסבך הבלתי נמנע הנמתח בין  תלמוד למעשה, בין רטוריקה למציאות.
שמחה גדולה בשמים, אמונה אלון, כתר- ידיעות ספרים, 2004